Tumorska angiogeneza

Da bi mogao rasti tumoru je potrebna i adekvatna prehrana. Do veličine tumora od 0,2-2 mm tumor se može opskrbljivati hranjivim tvarima i kisikom iz okoline putem difuzije. Ako ne dođe do stvaranja vlastitih krvnih žila (angiogeneze), tumor prestaje rasti i ostaje u „mirujućem“ stanju. U toj fazi je dioba stanica uravnotežena sa odumiranjem tumorskih stanica. 

Tumorska angiogeneza je proces stvaranja vlastitog sustava krvnih žila koje mu omogućuju prehranu, a time i rast i metastaziranje. Na tom saznanju temelje se i neke vrste terapije raka u kojima se nastoji spriječiti stvaranje vlastitih krvnih žila tumora i tako spriječiti dopremu hranjivih tvari i kisika tumorskim stanicama, što sprečava njegov daljnji rast i širenje i pospješuje odumiranje tumorskih stanica.